Jdi na obsah Jdi na menu
 


Právní předpisy

25. 12. 2006
Právní předpisy o advokacii
a odměna advokáta


Poskytování právních služeb jakož i postavení advokátů upravuje zákon č, 85/1996 Sb., o advokacii.


Základním předpisem upravujícím odměnu a hotové výdaje advokáta je tzv. advokátní tarif - vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb..Tento předpis stanoví vedle odměny advokáta dohodou s klientem také tzv. mimosmluvní odměnu advokáta pro případ, že odměna není dohodnuta.


Pro případy náhrady nákladů soudního řízení se stanoví odměna advokáta za zastupování před soudy v občanském soudním řízení podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č.484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny.